Meer informatie

Het pedagogisch beleidsplan van Eigenwijs is in te zien op locatie. U kunt ook een mail sturen naar  info@kinderdagverblijfeigenwijs.nl
Wij zullen u dan ons pedagogisch plan toesturen.

Ons LKR nummer: 948233485

Nog enkele belangrijke links:
Algemene Voorwaarden
Klachten reglement 2023
Inspectierapport KDV Eigenwijs

Kinderdagverblijf Eigenwijs heeft ook een oudercommissie. Ouders komen een paar keer per jaar bijeen om te vergaderen over het wel en wee bij kinderdagverblijf Eigenwijs.