Meer informatie

Het pedagogisch beleidsplan van Eigenwijs is in te zien op locatie. U kunt ook een mail sturen naar  info@kinderdagverblijfeigenwijs.nl
Wij zullen u dan ons pedagogisch plan toesturen.

Ons LKR nummer: 948233485

Nog enkele belangrijke links:
Algemene Voorwaarden
Inspectierapport GGD
Klachtenprocedure
4 ogenbeleid

Kinderdagverblijf Eigenwijs heeft ook een oudercommissie. Ouders komen een paar keer per jaar bijeen om te vergaderen over het wel en wee bij kinderdagverblijf Eigenwijs. De eigenaresse, Sanne de Jong zal hierbij aanwezig zijn en er worden notulen gemaakt. Alle ouders ontvangen deze notulen in de nieuwsbrief.